TUYỂN TẬP KINH TỤNG NAM TÔNG

TUYỂN TẬP KINH TỤNG NAM TÔNG

Biên soạn: Tỳ Khưu Đức Hiền


Lời giới thiệu

Cuốn kinh nhật tụng này xuất phát từ một nhân duyên sau nhiều năm du học ở nước ngoài về và được tụng đọc tại chùa Thiền Lâm, Huế, qua sự phối hợp giữa Kinh xưa (Kinh xưa của Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tăng - Bậc sơ tổ khai sáng Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada Việt Nam) và Kinh mới (Kinh Huyền Không).

Khi tụng đọc, chúng tôi trải tâm mình hòa quyện với lời kinh, tiếng kệ để những gì mà chúng tôi tụng đọc thấm sâu trong tâm trí của chúng tôi. Là người khách quan, nhìn nhận không thiên vị, chúng tôi thấy được lợi ích khi đọc tụng những bài kinh ý nghĩa có tính giáo dục tâm linh cao; chứ không bỏ cũ lấy mới hay chấp mới bỏ cũ. (Ôn Cố Tri Tân)

Đây là lý do khiến chúng tôi tuyển tập cuốn kinh Nhật Tụng này bằng cách phối hợp giữa Kinh xưa và Kinh mới trong sự sắp xếp tuần tự hợp lý dễ đọc, dễ tụng nhằm đáp ứng nhu cầu chung của Phật tử.

Trong cuốn kinh này, chúng tôi có bổ sung nhiều bản kinh tụng của các nước Phật giáo Theravada truyền thống như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào...để góp phần phong phú nội dung những lời dạy Đức Phật một cách toàn diện hơn.

Cuối cùng, chúng tôi mong mỏi cuốn kinh này sẽ đem lại cho quí vị đọc giả nhiều giá trị tinh thần tốt đẹp khi tụng đọc. Và nếu có điều gì sai sót, kinh mong quí vị rộng lượng tha thứ và chỉ bảo cho.

Kính bút

Tỳ Khưu Đức Hiền

Chùa Thiền Lâm - 29 tháng 09 năm 2012

Tải về máy tínhTên bài phápClick vào nút Play để nghe trực tuyếnDung lượng file Độ dài bài pháp
download01 Pali - Tam Bao

11.8 MB12:51 min
download02 Pali - Thu Hai- Phat Cam Thang (Buddha Jayamangalagatha)

3.2 MB3:32 min
download03 Pali - Thu Hai- Hanh Phuc Kinh (Mangalasutta)

3.4 MB3:42 min
download04 Pali - Thu Hai- Kinh Chau Bau (Ratanasutta)

5.9 MB6:28 min
download05 Pali - Thu Hai- Tu Bi Kinh (Karaniyamettasutta)

2.4 MB2:40 min
download06 Pali - Thu Hai- Tam Thap Do (Tidasa Parami)

3.5 MB3:51 min
download07 Pali - Thu Hai- Thap Nhi Duyen Khoi (Paticcasammuppada)

2.1 MB2:14 min
download08 Pali - Thu Hai- Tam Mau De (Timatika)

3.9 MB4:16 min
download09 Pali - Quan Niem va Hoi Huong

9 MB9:49 min
download10 KX - Tam Bao

16.1 MB17:34 min
download11 KX - Thu Hai (Ke Phat Cam Thang - Buddhajayamangala)

5.9 MB6:30 min
download12 KX - Quan Niem 1 (Quan Than, Su Chet, Tam Tuong)

5.9 MB6:26 min
download13 KX - Quan Niem 2 (Quan Than, Su Chet, Tam Tuong)

4.7 MB5:05 min
download14 KX - Hoi Huong

3.1 MB3:23 min
download15 KX - Sam Hoi

8.2 MB8:57 min
download16 HK - Tam Bao

12 MB13:07 min
download17 HK - Thu Ba (Hanh Phuc Kinh - Mangalasutta)

3.9 MB4:15 min
download18 HK - Thu Tu (Kinh Chau Bau - Ratanasutta)

9 MB9:52 min
download19 HK - Thu Nam (Tu Bi Kinh - Karaniyamettasutta)

2.9 MB3:07 min
download20 HK - Thu Sau (Tam Thap Do - Tidasaparami)

1.9 MB2:03 min
download21 HK - Thu Bay (Thap Nhi Duyen Khoi - Paticcasamuppada)

3.3 MB3:33 min
download22 HK - Chu Nhat (Tam Mau De - Timatika)

5.2 MB5:39 min
download23 HK - Quan Niem 1 (Quan Than, Su Chet, Tam Tuong)

7.9 MB8:36 min
download24 HK - Quan Niem 2 (Ke Khuyen Tu)

2.7 MB2:56 min
download25 HK - Quan Niem 3 (Ke Ngai Thanh Tang Ratthapala)

4.4 MB4:48 min
download26 HK - Quan Niem 4 (Quan Tuong Tu Vat Dung)

2.3 MB2:29 min
download27 HK - Quan Niem 5 (Hoi Huong)

1.1 MB1:11 min