Đức Phật và Phật Pháp

Đức Phật và Phật Pháp

Tác giả: Đại Đức Narada - Việt dịch Phạm Kim Khánh

Đọc thuyết minh

Tải về máy tínhTên bài phápClick vào nút Play để nghe trực tuyếnDung lượng file Độ dài bài pháp
download01.Tieusutacgia

5.3 MB22:59 min
download02.Loitacgia

0.9 MB3:55 min
download03.Chuong1

5.5 MB23:51 min
download04.Chuong2

5.8 MB25:10 min
download05.Chuong3

4.7 MB20:40 min
download06.Chuong4

3 MB13:19 min
download07.Chuong5

6.2 MB27:07 min
download08.Chuong6

11.3 MB49:32 min
download09.Chuong7

6.2 MB27:12 min
download10.Chuong8

7.7 MB33:31 min
download11.Chuong9

7.8 MB34:09 min
download12.Chuong10

11.8 MB51:28 min
download13.Chuong11

5.8 MB25:15 min
download14.Chuong12

8 MB34:49 min
download15.Chuong13

2.2 MB9:44 min
download16.Chuong14

13.3 MB58:09 min
download17.Chuong15

11 MB48:11 min
download18.Chuong16

9.4 MB41:12 min
download19.Chuong17

6.6 MB28:43 min
download20.Chuong18

6.5 MB28:28 min
download21.Chuong19

5.8 MB25:27 min
download22.Chuong20

8 MB34:55 min
download23.Chuong21

4.9 MB21:18 min
download24.Chuong22

5 MB21:42 min
download25.Chuong23

2.5 MB11:05 min
download26.Chuong24

4.5 MB19:35 min
download27.Chuong25

5.9 MB25:38 min
download28.Chuong26

1.2 MB5:14 min
download29.Chuong27

3.8 MB16:33 min
download30.Chuong28

3.2 MB13:50 min
download31.Chuong29

7.2 MB31:21 min
download32.Chuong30

1.7 MB7:19 min
download33.Chuong31

3.6 MB15:42 min
download34.Chuong32

4 MB17:18 min
download35.Chuong 33

3.9 MB16:51 min
download35.Chuong33

3.9 MB16:51 min
download36.Chuong34

6 MB26:15 min
download37.Chuong35

3.1 MB13:29 min
download38.Chuong36

8.4 MB36:52 min
download39.Chuong37

2.1 MB9:12 min
download40.Chuong38

5.7 MB24:47 min
download41.Chuong39

2.7 MB11:42 min
download42.Chuong40

5.3 MB23:05 min
download43.Chuong41

18.6 MB81:21 min
download44.Chuong42

12.9 MB56:18 min